کاهش استرس باروغن گردو

 

معمولا عطر روغن گردو برای آرامش ذهن و حواس کافی است، ولی مصرف مقداری از این روغن نیز موجب کاهش استرس می‌شود. این روغن با افزایش انرژی ذهنی و جسمی موجب تعادل روحیه و خلق‌وخو شده و علائم اضطراب و علائم افسردگی را کاهش می‌دهد.