سالاد الویه را بیش از 2 روز نگه ندارید❗️

 

سیب زمینی پخته که بیش از 2 روز نگهداری شود، دارای میکروبی بنام باسیلوس است که بسیار خطرناک، سمی و اسهال آورست!