بامیه دشمن طبیعیه دیابت.

بامیه دشمن طبیعیه دیابت.

 

به گفته محققان مصرف بامیه موجب بهبود آسیب‌های بافتی پانکراس و کبد در افراد دیابتی میشود و با تعادل در حساسیت انسولینی، بهترین مکمل طبیعی برای بیماران دیابتی است.

 

اگه‌ خورشتشو دوس ندارین ترشیشو بخورین