سه جمله از سه کودک سوری که قلب هر انسان را سوزاند و در تاریخ جاودانه شدند:

 

💔1:کودکی که در آخرین نفس هایش گفت:

❗️"همه چیز رو به خدا خبر میدم".❗️

 

💔2:دختر بچه ای که در هنگام بیرون آوردنش از زیر آوار بمباران گفت:

‼️ "کاکا ! تو رو به خدا از من فیلم نگیر،حجاب ندارم"‼️

 

💔3:کودکی که می گریست و می گفت:

😔"خدایا می خوام بمیرم،چرا ما نان نداریم؟! ما رو ببر بهشت تا نان بخوریم.