💥اگر مشکلات شما در زندگی به بزرگی یک کشتی است🔻

 

🌴فراموش نکنید که نعمت هایتان به وسعت یک اقیانوس است👌🏻

 

💝خوشبختی از آن كسی است كه در فضای "شکرگزاری" زندگی كند❣

 

💥چه دنیا به كامش باشد و چه نباشد🔶

 

🍀چه آن زمان كه می دود و نمی رسد 

و چه آن زمان كه گامی بر نداشته،

خود را در مقصد می بیند☝🏻️

 

✅چرا كه خوشبختی چیزی جز آرامش نیست وآرامش یعنی راضی به رضای خداوند متعال بودن 💞