آثار و عواقب بی نمازی ❗️😢

 

🔴بی نمازی یعنی دین داری اما ستون ندارد❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی بهشت جلوی رویت باشد اما کلیدش را گم کرده باشی❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی پرهیزکار باشی اما چیزی قربانی ات نباشد❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی کار خیر کنی اما بی فایده باشد❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی در همان سوال اولِ روز قیامت بمانی❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی آب پاکی جلویت باشد اما بدنت هنوز کثیف باشد❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی تیر به قلبت بخورد اما شهید نشوی❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی خدا را بپرستی اما قرآنش را قبول نداشته باشی❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی حتی اگر مؤمن باشی چشم هایت بی نور باشد❗️😔

 

🔴بی نمازی یعنی خدا با تو باشد اما تو با او نباشی❗️😔

 

✅آری برادر و خواهرمسلمانم :

 

❌بی نمازی یعنی گناه و ثواب برایت فرق نداشته باشد

 

❌بی نمازی یعنی گستاخی دربرابر پیشگاه الله متعال

 

❌بی نمازی یعنی خسیس بودن در برابر شکر نعمت های الله

 

❌بی نمازی یعنی در حسرت آرامش بودن

 

❌بی نمازی یعنی برگی جدا

افتاده از شاخه ی هستی

 

✅ خلاصه مراقب خودت باش ❗️

 

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ

و از خدا بترسید تا رستگار شوید.