🌹💐بهشت 💐🌹

 

✍ بهشت سراي عزت و سعادتي است كه خداوند متعال آنرا براي پرهيزگاران در روز واپسين آماده كرده است. 

 

🔸در آن جويها و نهرها جاري،

قصرهاي بلند،

همسران زيبا، مهيا است و

 در آنجا همه گونه نعمت است،

نعمتهايي كه نفس انسان اشتها داشته باشد،

و چشم از ديدن آن لذت ببرد،‌

نعمتهايي كه قبل از آن هيچ چشمي آنرا نديده،‌

و هيچ گوشي نشنيده

و در دل هيچ انساني خطور نكرده است،‌

نه پايان دارد و نه فنا،

بهشتي كه نعمتهاي آن جاوداني است

و بهشتيان نيز در آن جاودانه خواهند بود،

بي انتها وبي انقطاع،

يك وجب آن ازتمام دنيا ولذت هاي دنيا بهتر است،

بوي خوش از فاصله چهل سال به مشام مي رسد،

🔹بزرگترين نعمت آن ديدار پروردگار مهربان است كه مومنان پروردگارشان را به چشم سر به طور عيان وآشكار ببينند ولذت ببرند. 

 

💥 و اما كافران از ديدار پروردگارشان محروم. بي نصيبند، كسي كه رؤيت پرودگار را توسط مؤمنان نفي مي كند بي ترديد آنان را در اين محرومي بزرگ دركنار كافران قرار ميدهد. 

 

🔻بهشت صد درجه دارد كه فاصله هر درجه تا درجه ديگر همانند فاصله زمين تا آسمان است،

بالا ترين درجات بهشت جنة الفردوس يا فردوس الاعلي است كه سقف آن عرش رحمان است،

 

🚪بهشت هشت دروازه دارد كه عرض هر دروازه مانند عرض مكه تا هجر است روزي خواهد آمد كه پر(وبلكه شلوغ) شود.

كمترين كسي كه از بهشت سهم مي برد سهم آن مانند ده برابر اين دنيا است.

@KhafSunni

✅ خداوند متعال مي فرمايد:

 

✨(أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) ✨

🔹« مهيا شده است براي پرهيزگاران»  🔸

💫(آل عمران 133)💫

 

✅ و همچنين خداوند متعال در جاودانگي بهشت و بهشتيان مي فرمايد: 

 

✨(جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا)✨

🔸« پاداششان در نزد پروردگارشان باغهاي جاودانه اي است كه از فرودستِ آن جويباران  روان است ـ كه در آن براي هميشه جاودان خواهند بود ـ ».🔹

💫 (بينه 8) 💫