#درد_و_دل 

 

😞 #سلام دوستان....

 

😭میخوام از دنیای خراب شده #نسل_امروز بگم از دنیای #پوچ و بی هدفمان....

 

😔 و این یک #داستان تکراری است که.....

 

💅🏼 #زیبایی خانه را با خود بیرون میبریم....

 

📡اجازه میدهیم بچه هایمان را #ماهواره تربییت کند.....

 

😴میخوابیدم اما برای #خدا بیدار نمی شویم....

 

😖آخرین فیلمهای #مستهجن دست بچه هایمان است....

 

📱جاهای خالی با #دوست_پسر و #دوست_دختر پر می شود....

 

🏚خانه ها دیگه جای آرامی نیست...

 

💻 #غریبه های #مجازی شدن آشنا تر از پدر و مادر و #خواهر و #برادر.....

 

🕳 #طلاق یعنی فرزندم تنهاییت را با #خیابان تقسیم کن ....

 

😞به راحتی میتوان #شهوت را آشکار کرد (هم در خیابان و هم در #فضای_مجازی)....

 

🚬 #سیگار یکی از لوازم #آرایش مثل #رژ_لب شده....

 

👠 #مد ها به جای دیگران #انتخاب میکنن که چی بپوشن....

 

🍻می نوشند به سلامتیه #شیطان....

 

👤 #غیرت و #مردانگی با مردان در حال انقراض است...

 

😣فرزندانی بدتر از خود #تربیت میکنیم....

 

🕌با #خدا با #قرآن با #سنت پیامبر با #نماز با #مسجد کاملا بیگانه شده ایم ....

 

😔و در آخر با #خوش_گذارانی شروع میشود اما پایانش #خیانت و تجاوز است.....

 

 

🙄آیا واقعا این است نسل #پیامبرﷺ....

 

😔کسی که بخاطر ما روش آشغال ریختن...

😔کسی که به خاطر حفظ دین آنقدر بهش سنگ زدن که کفشهایش پر از خون شده بود....

😔کسی که شب و روز برای امتش آرام و قرار نداشت ....

 

✋🏼فقط میتوانم بگویم که تا هنوز دیر نشده برگردیم.... بیایید از اول شروع کنیم....😔

 

 

😓نگداریم بیشتر از این در #جهالت خودمان بسوزیم.....