الله متعال میفرماید:

«بی گمان الله و فرشتگانش بر پیامبرش درود میفرستند.

ای کسانی که ایمان آورده اید!

بر او درود فرستید و سلام بگویید! سلامی نیکو.....»

                             (احزاب/56)

 

                         💕  

           «صلّوا علی الحبیب»

 

 

 🍃الْلَّهُمَّ صَلّ وسَلّمْ           💕

                         عَلَي‌نَبِيِّنا مُحَمَدْ 

 

 

 🍃الْلَّهُمَّ صَلّ وسَلّمْ           💕

                         عَلَي‌نَبِيِّنا مُحَمَدْ 

 

 

🍃الْلَّهُمَّ صَلّ وسَلّمْ            💕

                         عَلَي‌نَبِيِّنا مُحَمَدْ 

 

 

🍃الْلَّهُمَّ صَلّ وسَلّمْ            💕

                         عَلَي‌نَبِيِّنا مُحَمَدْ        

                  

«سلام و درود بر رسول الله

(صلی الله علیه و آله وسلم)

رو فراموش نکنیم».