یکی از بزرگترین عوامل هلاکت 

    گناهکاران تکرارِ آن گناه است، زیرا 

    خداوند از کسی که بر گناه پافشاری 

    می‌کند انتقامی می‌گیرد که از انجام 

   دهندهٔ بار اول نمی‌گیرد:

 

✅﴿...عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ 

       اللّهُ مِنْهُ...﴾ [مائده: ۹۵]

 

«الله آنچه را در گذشته واقع شده عفو کرده است ولی آنکه تکرار کند الله از او انتقام می‌گیرد».